Carta Termica

Rotoli in Carta termica Omologata

Rotoli Carta Termica per Agenzie di Scommesse

 • mm 28×35  cartone 100
 • mm 32×35  cartone 100
 • mm 38×35  cartone 100
 • mm 44×35  cartone 100
 • mm 44×60  cartone 100
 • mm 44×80  cartone 80
 • mm 54×35  cartone 100
 • mm 57 POS  cartone 120
 • mm 57×25  cartone 100
 • mm 57×30 cartone 100
 • mm 57×35  cartone 100
 • mm 57×50  cartone 100
 • mm 57×60  cartone 100
 • mm 60×35  cartone 100
 • mm 60×60  cartone 100
 • mm 62,5×35  cartone 100
 • mm 80×30  cartone 100
 • mm 80×50  cartone 100
 • mm 57×50  cartone 90
 • mm 80×60  cartone 60
 • mm 80×80  cartone 60
 • mm 110×30 cartone 80

Rotoli Carta Normale

 • mm 57 Calcolatrice Cartone 100

Rotoli Etichette termiche adesive

 • mm 150×150 –  1.000 et. Cartone 50
 • mm 29×20  – 1.000 et. Cartone 100
 • mm 35×15  – 1.000 Cartone 100
 • mm 40×30 – 1.000 et. Cartone 80
 • mm 40×40 – 1.000 et. Cartone 80
 • mm 40×72 – 1.000 et. Cartone 50
 • mm 41×23 – 1.000 et. Cartone  80
 • mm 47×27 – 1.000 et. Cartone 80
 • mm 47×62 – 1.000 et. Cartone 48
 • mm 47×82 – 1.000 et. Cartone 48
 • mm 47×82 – 450 et. Cartone 72
 • mm 50×24 – 1.000 et. Cartone 70
 • mm 50×30 – 1.000 et. Cartone 70
 • mm 50×38 – 1.000 et. Cartone 70
 • mm 50×74 – 500 et. Cartone 60
 • mm 53×95 – 500 et. Cartone 50
 • mm 53×193 – 500 et. Cartone 40
 • mm 55×24 – 1.000 et. Cartone 70
 • mm 55×74 – 500 et. Cartone 60
 • mm 57×28 – 1.000 et. Cartone 70
 • mm 57×35 – 1.000 et. Cartone 70
 • mm 58×43 – 1.000 et. Cartone 50
 • mm 58×45 – 1.000 et. Cartone 50
 • mm 58×55 – 800 et. Cartone 50
 • mm 58×60 – 800 et. Cartone 50
 • mm 58×61 – 800 et. Cartone 50
 • mm 60×65 – 500 et. Cartone 50
 • mm 60×74 – 500 et. Cartone 60
 • mm 62×82 – 500 et. Cartone 50
 • mm 63×55 – 1.000 et. Cartone 50
 • mm 68×45 – 1.000 et. Cartone 50
 • mm 68×55 – 500 et. Cartone 50
 • mm 68×57 – 500 et. Cartone 50
 • mm 70×30 – 1.000 et. Cartone 60
 • mm 70×100 – 500 et. Cartone 40
 • mm 70×100 – 700 et. Cartone 40
 • mm 70×115 – 500 et. Cartone 40
 • mm 70×125 – 500 et. Cartone 40
 • mm 78×30 – 500 et. Cartone 40
 • mm 80×73 – 500 et. Cartone 40
 • mm 93×126 – 500 et. Cartone 40
 • mm 100×30 – 500 et. Cartone 50
 • mm 100×70 – 500 et. Cartone 40
 • mm 100×100 – 500 et. Cartone 40
 • mm 58×53 – 800 et. artone 50
 • mm 100×150 – 500 et. Cartone 30
 • mm 106×23 – 1.000 et. Cartone 50
 • mm 110×13 – 1.000 et. Cartone 50
 • mm 150×210 – 500 et. Cartone 30
 • mm 150×200 – 500 et. Cartone 30
 • mm 150×210 – 500 et. Cartone 30

Moduli Continui

 • Moduli Continui 24×11 B. gr80 Cartoni 1
 • Moduli Continui 24×6 b.  4.000 fg Cartone 1
 • mm 80x D.80 da 80 gr, Cartone 60
 • mm 80x D.80 da 100 gr, Cartone 60
 • mm 60x D.80 da 80 gr, Cartone 50

Rotoli Fax

 • mm 210x14x12 da 80 Cartone 24
 • mm 210x30x12 da 80 Cartone 12
 • mm 210x50x25 da 80 Cartone 8
 • mm 210x100x25 da 80 Cartone 6

Rotoli Carta Termica per Farmacie

 • mm 57×35 Cartone 100
 • mm 57×50 Cartone 100
 • mm 57×60 Cartone 100
 • mm 60×35 Cartone 100
 • mm 62,5×35 Cartone 100
 • mm 62,5×60 Cartone 100
 • mm 80×60 Cartone 60
 • mm 80×80 Cartone 60

Rotoli Termici Adesivi per Bilance

 • mm 57×14 Cartone 60
 • mm 57×16 Cartone 50
 • mm 57×18 Cartone 50
 • mm 57×20 Cartone 50
 • mm 57×30 Cartone 32
 • mm 57×40 Cartone 18
 • mm 57×60 Cartone 18
 • mm 57×65 Cartone 18
 • mm 60×18 Cartone 50
 • mm 60×20 Cartone 50
 • mm 60×30 Cartone 32
 • mm 60×40 Cartone 24
 • mm 60×40 Cartone 18
 • mm 60×60 Cartone 18
 • mm 62×18 Cartone 50
 • mm 62×20 Cartone 50
 • mm 62×30 Cartone 32
 • mm 62×40 Cartone 24
 • mm 62×40 Cartone 18

Rotoli Etichette Offerta

 • mm 70×25 da 1.000 et. -50% Cartone 64
 • mm 40×40 da 1.000 et. offerta Speciale 2 Colori Cartone 72
 • mm 55×24 da 1.000 et.  Cartone 80

Rotoli Etichette Politenato

 • mm 60×74 et.700 Cartone 60

Rotoli Etichette Carta Termica Protette

 • mm 58×43  – 1.000 et. Cartone 50
 • mm 60×74  – 500 et. Cartone 60
 • mm 60×45  – 1.000 et. Cartone 50
 • mm 58×60  – 800 et. Cartone 50
 • mm 60×74  – 700 et. Cartone 45
 • mm 60×45  – 800 et. Cartone 50
 • mm 60×75  – 420 et. Cartone 50

Fogli etichette per Fotocopiatrici e Stampanti Laser

 •  Conf 100 Fogli A4 21×29,7  Cartone 1
 • Conf 100 Fogli A4 50×24  Cartone 1
 • Conf 100 Fogli A4 53×30 Cartone 1
 • Conf 100 Fogli A4 70×36  Cartone 1
 • Conf 100 Fogli A4 70×48  Cartone 1
 • Conf 100 Fogli A4 73×55  Cartone 1
 • Conf 100 Fogli A4 92×33  Cartone 1
 • Conf 100 Fogli A4 105×36  Cartone 1
 • Conf 100 Fogli A4 105,48  Cartone 1
 • Conf 100 Fogli A4 105×59  Cartone 1
 • Conf 100 Fogli A4 105×148  Cartone 1
 • Conf 100 Fogli A4 210×148  Cartone 1
Chiama
Mappa